Foto schoolgebouw

De School met de Bijbel in Oene bestaat al meer dan honderd jaar. Het gebouw aan de Houtweg is voortdurend aangepast en vernieuwd. Momenteel telt het het zes groepslokalen, studieklas en verdere nevenruimtes. Het leerlingenaantal is heel stabiel: plm 100 kinderen.

Op school leer je niet alleen lezen en schrijven, denken en doen, maar ook vriendschappen ontwikkelen, je plaats ontdekken in een groep, omgaan met mensen die uit een heel ander ‘nest’ komen.
In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) zo’n 8000 uur toe aan de school. Omdat scholen sterk van elkaar kunnen verschillen is het belangrijk om te weten waar uw school voor staat.
Met deze website willen we u daar iets over vertellen. Behalve veel praktische en actuele informatie, geeft de site ook uitleg over onze identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten.
CBS Oene maakt deel uit van Scholengroep IJsselRijk

 

Copyright © cbsoene.nl