Oudercommissie (OC)

De Oudercommissie (OC) van de school met de Bijbel bestaat uit 7 ouders die graag een steentje willen bijdragen aan activiteiten van de school. De OC leden zijn betrokken bij activiteiten als sinterklaas, kerst, schoolplein, afscheid groep 8, fietstocht, schoolvoetbal, projectweek en regelen vervoer. Per jaar vergadert de OC ongeveer 4 maal. In deze vergaderingen worden de activiteiten besproken of geëvalueerd. Bij de vergaderingen is een teamvertegenwoordiger aanwezig voor terugkoppeling naar het team.

Namen van de leden van de Oudercommissie:

• Dhr. H.J. Dijkhof, voorzitter

• Mevr. M.M.M. Riphagen - de Bruin, secretaris

• Mevr. P. Dijkkamp-v. d. Vosse (tevens verkeersouder)

• Mevr. K.G. Rorije-Bijsterbosch (namens het team)

• Dhr. W. S. van Oosten (organistatie voetbaltoernooien)

 • Mevr. J. Andrea - Montfrooij

. Mevr. A.M. Osinga-Hilte

. Mevr. H.A. Stokkink-Dalhuisen

• Mevr. H.J. Wonink-Riphagen.

Copyright © cbsoene.nl