De School met de Bijbel is in 1914 opgericht door ouders die Christelijk onderwijs in Oene wilden bieden.

Daarom is er een vereniging opgericht, die het onderwijs organiseert. Vanaf de start heeft de vereniging een bestuur gehad die bestond uit ouders of leden van de vereniging. Dat bestuur was integraal verantwoordelijk voor het complete onderwijsaanbod van de "School met de Bijbel".

Vanaf  2019 is onze school aangesloten bij Scholengroep IJsselRijk. Dat betekent dat het bestuur van rol en functie veranderde. Het bestuur heet nu Raad van Toezicht en heeft dus de primaire functie om toe te zien op hoe het onderwijs op school wordt vormgegeven. De sturing van- en verantwoording over het onderwijs is daarmee overgedragen aan een bovenschoolse bestuurder. De huidige Raad van Toezicht ziet er op toe dat er goed onderwijs gegeven wordt, dat het goed gaat met het personeel, dat het gebouw goed onderhouden wordt, dat de Christelijke identiteit zichtbaar is en blijft in al het handelen en zij beheert de verenigingsgelden.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. M.C. Lagemaat (voorzitter)
  • Mevr. H.E. Schuurman-Zwerus (secretaris)
  • Mevr. P. Zwerus-Keizer (ledenadministratie)
  • Dhr. T. Brand (algemeen lid)
  • Mevr. G. Hoek-Palm (algemeen lid)
  • Dhr. D.J. van Woerden (algemeen lid)

Statuten

Een vereniging heeft statuten. Daarin ligt wettelijk vastgelegd hoe de vereniging georganiseerd is en hoe zij haar leden kiest en installeert De statuten zijn opgemaakt door notaris Ritsma te Staphorst en de meest recente wijziging is uit 2023. De officiële statuten kunt u vinden door hier op te klikken. 

Copyright © cbsoene.nl