Opbrengst actie “Oene voor Oekraïne”
U heeft het vast al gelezen in de lokale media, er is heel veel geld opgehaald voor Noodhulp aan Oekraïne. Op 22 maart is er een enorm groot bedrag opgehaald, waarmee eens te meer duidelijk is geworden hoezeer er gul gegeven is door ouders, grootouders, leerkrachten en andere belangstellenden. Ook na de actie is er nog geld binnengekomen, waardoor de teller nu staat op €5566,77. We gaan dat geld overmaken op Stichting Kom Over En Help. Deze stichting is een samenwerking tussen heel veel christelijke (nood)hulporganisaties zoals Red een Kind en Woord en Daad (en nog v

Schoonmaakavonden.jpgVolgende week maandag en dinsdag, 20 en 21 juni, gaan we samen de school weer schoonmaken. Heel veel ouders en leerkrachten doen mee, zodat we samen de klus snel “gepoetst” hebben. Fijn dat u hier aan mee wilt werken. En voor de ouders die niet kunnen: u mag altijd onderling ruilen of zich melden bij een leerkracht om eventueel thuis wat schoon te maken. Kortom: er is genoeg te doen!

Kamp.jpg
Volgende week hoopt groep 8 op kamp te gaan naar De Wolfskuil in Ommen. Van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 juni zullen zij daar kamperen en allerlei leuke activiteiten doen. Dit kamp organiseren we, zoals vanouds, samen met groep 8 uit Emst. We hopen natuurlijk op mooi weer en fantastische dagen!

Frikandellentocht.png

17 juni (a.s. vrijdagavond) is het zo ver, eindelijk mogen we weer de frikandellentocht organiseren. De frikandellentocht is een fietstocht die jaarlijks met de Bongerd wordt georganiseerd. Dit jaar regelt de Bongerd de fietsroute, daarom de start bij deze school.
Bij onze school is het eindpunt van de fietstocht, waar dan eten en drinken gekocht kan worden. De fietstocht staat altijd in het teken van het steunen van een goed doel. Dit jaar mochten wij het goede doel bepalen waar het geld van de inschrijvingen en de consumpties naar toe gaat. Het goede doel is Het Vergeten Kind. 100.000 kinderen in Nederland voelen zich vergeten. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Het Vergeten Kind zet zich in voor deze kinderen. Dus kom allemaal gezellig mee fietsen op 17 juni. U kunt starten vanaf 18.00 uur bij de Bongerd.

Tot dan!                                                                                                          De oudercommissie

Pinksteren.jpg
Op vrijdagochtend vieren we in de klas de uitstorting van de Heilige Geest. Degene die de Heilige Geest ontvangt mag zich gelukkig prijzen omdat je op die manier gericht kan en wil zijn op God en Hem toelaat in je leven. We zijn daarom van plan dit als school te vieren. Dat doen we dit jaar in de klas. Op deze vrijdagochtend zullen we in de klas extra aandacht geven aan het verhaal van de uitstorting van de Geest, en zullen we er bijpassende liederen over zingen.

Hemelvaartsdag.jpg
In de komende dagen zullen we weer stil staan bij de Hemelvaart. Een belangrijk moment in de Bijbelse Geschiedenis omdat de opgestane Jezus als mens op aarde zijn taak had vervuld en weer opgenomen werd in de Hemel, waar Hij ook vandaan kwam. Hij kon zich verenigen met God de Vader om daarna het feest van Pinksteren voor te bereiden. Afscheid nemen van een geliefde (in dit geval Jezus) was verdrietig en wellicht moeilijk voor de mensen die toen leefden. Maar het afscheid van de mens Jezus betekende de komst van de Heilige Geest – het Pinksterfeest.  Donderdag en vrijdag aanstaande zal de school voor dit feest gesloten zijn.

HEER, WE KIJKEN OMHOOG

Heer, we kijken omhoog en denken aan U.
U was hier bij ons en waar bent U nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.

Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht.
U heerst overal, bij dag en bij nacht;
van nu tot in eeuwigheid.

Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.

Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar.
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!

Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.

tekst: James MacMillan, Adrian Roest, Roeland Smith muziek: James MacMillan, Adrian Roest, Roeland Smith © 2016 Stichting Sela Music

Schoolreis.jpgHelaas, na heel veel mailtjes, telefoontjes enz. kon het schoolreisje op de geplande datum niet doorgaan. Gelukkig kon er nog een andere datum worden gevonden. Voor de groepen 5 t/m 7 wordt het dinsdag 28 juni, voor de groepen 1 t/m 4 donderdag 7 juli. De bestemming blijft nog even een verrassing….

Copyright © cbsoene.nl