De tijd voor Kerst omschrijven mensen vaak als: de donkere dagen voor Kerst. Dat gaat dan vaak over de donkerte in de ochtend en al vroeg in de avond. Maar in deze tijd kunnen we de Corona-pandemie ook zien als een donkere tijd. Vooral als ziekte of eenzaamheid op de loer ligt. Als school zijn we blij dat we open mogen blijven, omdat wij geloven dat de dagelijkse schoolroutine en het samen zijn en samen leren goed is voor kinderen. En toch merken wij als school dat de Corona ons beperkt in onze plannen, wat we met name rondom Kerst voelen, want we zijn gewend om sàmen Kerst te vieren. We vieren de geboorte van Jezus die als Redder voor de zonden van mensen op aarde is gekomen. Voor ons een belangrijk christelijk feest. Normaliter vierden we dat uitgebreid in de kerk, samen met alle ouders. Maar helaas zitten de Corona-beperkingen ons in de weg. We mogen niets met ouders organiseren en we mogen niet met grote groepen bij elkaar komen in een ander gebouw. ‘In de school, zonder ouders’ is het devies.

Daarom gaan we het dit jaar nòg anders aanpakken: we gaan als school de Kerstviering hier op school vieren, en daarvan maken we een prachtige kerstfilm die we u zullen aanbieden.

Op donderdag 23 december gaat dat hier op school gebeuren. Hiervan ontvangt u binnenkort meer informatie via uw eigen juf of meester. 

Zo willen we ook in deze ‘donkere dagen’ het feest van de komst van het Licht vieren: tot eer van God!

Seth Slagter

 

Vorige week donderdag hebben we het Sinterklaasfeest op school mogen vieren. Ondanks de talloze veiligheidsmaatregelen en een heuse ‘anderhalvemeterPiet’ is het feest erg goed verlopen. We zijn blij dat we de kinderen een fijne feestdag konden geven. Ook is het echt fijn om te merken dat de oudercommissie enorm veel werk heeft verzet om er samen een fijn feest van te maken! Wat superfijn om zo gesteund te worden door zoveel helpende handen.

Op woensdag 3 november gaan we als school naar de Hervormde Kerk om de dankdag voor gewas en arbeid te vieren. Het thema voor deze dienst is ‘Dankend doorgaan’.
Aan het eind van deze week krijgt u allemaal het gezinsdagboekje uitgereikt als extra aanvulling en voorbereiding op deze dag.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor Stichting Gave. Dit is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd.

Corona-beperkingen tijdens de dankdagdienst.
Hoewel we liever geen beperkingen willen hebben wij een dankdagdienst, denken we toch dat we ouders èn kinderen nog niet zó dicht opeen willen pakken in de kerkbanken. Daarom zorgen we ervoor dat de kinderen uit de hoogste groepen zich verdelen tussen de kinderen uit de laagste groepen. Op deze manier denken we dat elke leerling uit groep 2 en 3 een soort ‘eigen’ maatje heeft die de dienst meedoet. Het is deze keer dus niet de bedoeling dat ouders tussen de kinderen gaan zitten. Uiteraard bent u wel van harte welkom om de dienst bij te wonen.

De kinderen uit groep 1 zijn, zoals altijd, ook uitgenodigd om naar deze dienst te komen. We willen ook de allerjongsten graag betrekken bij deze feestelijke kerkdienst. Vanwege de Corona-dreiging willen we dit jaar aan de ouders van groep 1 vragen om met hun eigen kind in ‘het nieuwe gedeelte’ plaats te nemen en vanaf daar de dienst mee te maken. Als de Corona-dreiging helemaal weg is, kunnen ouders en kinderen uit groep 1 weer tussen de kinderen van de andere groepen zitten.

Vorige week werd er door het Reformatorisch Dagblad gevraagd of zij een interview mochten houden met ons over de nieuwe mondkapjesplicht voor groep 6 t/m 8. Klari Rorije en Elsbeth Huttinga gaven gehoor aan die vraag en hebben een leuk gesprek gehad met de journaliste. Ook waren er drie stoere kinderen die hun mening wel durfden te geven over de mondkapjes. Knap hoor! De volgende dag kwam ook de fotograaf om nog een mooie foto te maken van onze school. Dat bracht wel wat onrust teweeg: zo’n wild om zich heen foto-schietende persfotograaf! Gelukkig kon het Reformatorisch Dagblad alleen iets publiceren met de uitdrukkelijke toestemming van alle regiehouders/geïnterviewden/gefotografeerden en is het een enorm leuk stukje in de krant geworden! Leuk om op deze manier in de krant te komen! En tot onze verbazing werd in het tweede Kamerdebat van 1 december zelfs onze school nog aangehaald door minister Arie Slob. We zijn dankbaar dat de moeilijke discussie van Coronabestrijding niet ‘op het schooltoneel’ wordt uitgevochten. We vonden het artikel ook neutraal en vriendelijk geschreven. Uiteraard verschillende mensen in meningen en opvattingen van elkaar, maar het onderling respect voor elkaar zorgt ervoor dat het ‘leefbaar’ blijft. Het artikel in het RD is als bijlage bij deze Nieuwsmail gevoegd.

Een vriendelijk verzoek van de crea-moeders voor a.s. vrijdag: willen de kinderen die met hout werken een handzaag meenemen? En voor alle kinderen:  graag een lijmpistool meenemen.

In groep 5/6 is onlangs een actie gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor Bartiméus. En wat hebben jullie super je best gedaan: maar liefst  € 480,- mocht de juf overmaken naar dit fonds. Heel hartelijk dank daarvoor!

Sinds de invoering van Parro komt het steeds vaker voor dat ouders hun kind ziek melden via Parro. We kunnen begrijpen dat deze ‘nieuwe’ vorm van communicatie misschien wel handig is. Een belletje is wel persoonlijker, we kunnen dan uw verhaal dan beter begrijpen, maar we staan ook open voor deze vorm van ziekmelden. We denken dat onderstaande afspraken gaan helpen om het zo transparant mogelijk te houden:

1) wilt u er aan denken de juf of meester te Parro-en die op die dag ook daadwerkelijk werkt?

2) We reageren van 8:00 – 17:00 uur, daarvoor of daarna sturen komt erg in de privésfeer van de juf of meester, wilt u daarom voornamelijk in die genoemde tijden Parro-en?

3) Voor groep 7/8 graag even telefonisch melden, omdat de invalster geen Parro op haar telefoon heeft (zij is invaller via een ander bedrijf)  

4) wilt u even uitleggen wat er aan de hand is? Een ‘kale’ melding van ziek zijn betekent dat er weer contact vanuit school wordt opgenomen om de reden duidelijk te krijgen. 

Deze huidige afspraken zullen ook in de schoolgids worden opgenomen.   

Nog even ter herinnering: maandag 1 november is er een studiedag voor het team, alle kinderen zijn dan vrij.

Als uw kind jarig is mag hij of zij trakteren in de klas en bij de meesters/juffen. Een traktatie is feestelijk en uw kind staat die dag even lekker centraal. We merken dat sommige kinderen óók een traktatie meenemen voor andere broertjes/zusjes/neefjes/nichtjes. We willen u vriendelijk vragen, hoe feestelijk ook, daarmee te stoppen. De reden daarvan is dat dit familiair trakteren een beetje ongelijkheid oproept voor kinderen zonder broertjes/zusjes/nabije familie in Oene. Daarom: om het feestelijk te houden trakteert uw kind op school de kinderen uit de eigen klas en thuis kunnen gezin en familie en anderen getrakteerd worden.

Copyright © cbsoene.nl