Woendag 23 juni hebben wij de laatste studiedag van het schooljaar. We zullen dan les krijgen over het (nog beter) toepassen van onze Engelse methode, die  nu in alle groepen gegeven wordt. Ook zullen we het rapport van het onderzoek naar ouderbetrokkenheid ontvangen. Verder willen we onze plannen van het afgelopen jaar erbij pakken en beoordelen wat is gelukt en wat (welllicht door Corona) ook niet is gelukt. We willen lessen leren uit de lockdown-tijd en we willen nadenken over hoe we om willen gaan met de NPO-gelden. Een intensieve dag met veel reflectie op afgelopen jaar. 

Copyright © cbsoene.nl