Tel_je_zegeningen.jpg
Vorige week maandag startten we als gehele school in de gemeenschapsruimte. Alle kinderen waren aanwezig, alle docenten waren aanwezig. Wat een zegen! Wat heerlijk om met zoveel enthousiasme en kracht weer te mogen beginnen aan het nieuwe jaar.

Die ochtend begonnen we met een jaaropening met de hele school. Meester Slagter en juf Smit speelden vakantiegangers die òveral over mopperden: te warm, zand tussen de boterham, verveling, aangereden door een bus (echt waar!)…

Handen.jpgDe conclusie was dat al dat mopperen niet helpt. Maar ja.. nooit meer mopperen lukt ook vast niet… Maar kijk ook veel naar alle fijne dingen! Juf Smit vertelde over de genezing van een blinde man naar het verhaal uit Johannes 9. Daar werd ook niet gekeken naar zonden en fouten, maar naar de vergeving en de genezing. Dàt is de richting die Jezus ons wijst: tel je zegeningen en wees God daar dankbaar voor!

Samen vroegen we de Heere God om Zijn zegen voor het schooljaar. We zongen, onder gitaarbegeleiding van juf Mosterd en juf Huttinga het lied ‘We zullen opstaan, en met Hem meegaan…’en ‘Dank U voor deze nieuwe morgen..’ Vervolgens hebben we als hele school gezongen voor de kinderen die in de vakantie jarig waren  en we sloten de bijeenkomst af met een gebed. Tenslotte zongen we ‘het allerleukste liedje’ en konden de kinderen weer naar de klas. Een fijne jaaropening!

Copyright © cbsoene.nl