Typetuin.jpg

 

Typen.jpg
Leren typen wordt steeds belangrijker ‘anno 2022’. We vinden het ook belangrijk dat uw kind dus wegwijs is op een toetsenbord. Bij nader inzien vinden we het zelfs iets wat we alle kinderen zouden moeten aanleren/aanbieden. Daarom is -in overleg met de medezeggenschapsraad- er voor gekozen om  het leren typen aan te bieden aan onze kinderen.

Vanaf cursusjaar 2023-2024 zullen alle kinderen dus onder lestijd en gratis typecursus krijgen van bedrijf BA&T. Dat is op IJsselRijk niveau en met de plaatselijke medezeggenschapsraad afgesproken.

Dat betekent dat de kinderen van de huidige groep 8 dit onderwijs nog niet krijgen. Als tussenvorm maken we daarom gebruik van de aanbieder Typetuin (die al meerdere jaren actief is in Oene). Zij zullen vanaf maart 2023 gratis typeonderwijs aanbieden hier in Oene. De tussenvorm is dus: nog steeds buiten schooltijd, maar de kosten worden vergoed.

Begin 2023 krijgen de ouders van groep 8 een aanmeldingsmogelijkheid voor Typetuin met daarin de speciale voorwaardes.

Copyright © cbsoene.nl