Onze_Vader.jpg

Een oproep van de gebedsgroep: wie van u wil zich aansluiten bij de gebedsgroep op school? Eén keer per maand komt deze groep op school bij elkaar om te bidden voor school/leerlingen/leerkrachten. Deze groep komt samen op: 12 oktober, 23 november, 14 december, 18 januari, 15 februari, 22 maart, 12 april, 24 mei en 21 juni. U mag aanschuiven wanneer u wilt, de groep begint om 8.30 uur. Voor verdere info kunt u zich melden bij Anneke Fikse-Steenwoerd.

 

Copyright © cbsoene.nl