Na de herfstvakantie, op woensdag 2 november, wordt de dankdag voor gewas en arbeid gehouden. Deze dienst begint om 9.30 uur in de Hervormde Kerk van Oene, een ieder is van harte welkom om deze dienst bij te wonen. Het thema is: Wie dank jij? Alle kinderen (ook van groep 1) worden om 9.10 uur op school verwacht, zodat we gezamenlijk naar de kerk kunnen lopen. We zouden graag willen dat de ouders van de kinderen uit de onderbouw zoveel mogelijk bij hun kind gaan zitten. Op maandag direct na de herfstvakantie krijgt u allemaal het gezinsdagboekje als extra aanvulling op deze dienst. De collecte bij de uitgang is bestemd voor Woord en Daad, in het bijzonder voor speelgoed voor kinderen in Haïti (zie ook onderstaand stukje van juf Huttinga).
En dan een laatste opmerking: een snoepje in de kerk is goed, maar een hele rol is echt niet nodig…..

Dankdag.jpg

 

Copyright © cbsoene.nl