Studiedag1.jpg
 Afgelopen maandag hebben we als team een mooie studiedag beleefd. We hebben afgesproken dat het thematisch werken inderdaad een bijdrage levert aan het leren van kinderen. We willen daarom ons onderwijs meer thematisch vormgeven. Dat is geen gemakkelijke klus. We moeten er namelijk voor zorgen dat we de kerndoelen uit het Primair Onderwijs, zoals die door het Ministerie van Onderwijs zijn vastgelegd, behalen. Dat betekent dat we de kerndoelen zò aanbieden, dat ze tezamen passen in een paar thema’s per jaar. En dan bedoelen we aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, kunstzinnige vorming, burgerschap, spreekvaardigheid maar ook taalvaardigheid, begrijpend lezen, samenvatten en woordenschat, om maar eens een heleboel voorbeelden te noemen. We zijn blij met elkaar als team en kunnen over onderwijs zeer bevlogen spreken – we zullen in de komende tijd u op de hoogte houden over de nieuwe thema’s en de manier waarop wij onderwijs aanbieden.

Copyright © cbsoene.nl