Bidden.jpg

Verrekijker.jpg

 


Na de voorjaarsvakantie, op woensdag 8 maart, is er weer biddag voor gewas en arbeid. Evenals voorgaande jaren hopen we weer samen met de kinderen de plaatselijke Hervormde Kerk te bezoeken, om daar de dienst, speciaal afgestemd op de kinderen, bij te wonen. Het thema is: Zie jij het ook? Deze dienst begint om 9.30 uur. Uiteraard is een ieder van harte welkom! Er is oppasdienst in De Ark.
Alle kinderen (ook van groep 1) worden om uiterlijk 9.10 uur op school verwacht, zodat we gezamenlijk naar de kerk kunnen lopen. We zouden graag willen dat de ouders van de kinderen uit de onderbouw zoveel mogelijk bij hun kind gaan zitten. Op maandag direct na de voorjaarsvakantie krijgt u allemaal het gezinsdagboekje als extra aanvulling op deze dienst. De collecte bij de uitgang is bestemd voor St. HOE, hulp in Oekraïne.
En dan een laatste opmerking, maar die kent u inmiddels vast al wel: een snoepje in de kerk is goed, maar een hele rol is echt niet nodig….

Copyright © cbsoene.nl