Van de directeur

 

Elia.jpgMorgen mogen we met de hele school weer naar de kerk. Hier op school hebben we in de Bijbelvertellingen stilgestaan bij de vertelling van 2 Koningen 6:8-23. In die teksten gaat het over ‘zien’. Elisa ‘voorziet’ de aanvallen van de Syriërs, door hulp van God. De koning van Syrië is woest en wil Elisa daarom uitschakelen. Maar Elisa vraagt opnieuw hulp aan God en dan maakt God de legers van Syrië blind. Juist het tegenovergestelde van zien. Deze vertelling laat ons ook de blinde woede van de mensen zien die in het wilde weg om zich heen slaan en meer en meer slachtoffers maken. We hopen dat het Evangelie iedereen de ogen opent, zodat er weer oog is voor de gewone mensen, de burgers, de kinderen. En dat is gelijk ook een les voor ons. Zien wij ook om naar onze naasten? Hebben wij ook oog voor elkaar?

Morgenochtend mogen de kinderen om 9:10 uur op school komen. Wij lopen dan met alle klassen samen naar de Kerk aan de Dorpsstraat 1. Daar bent u als ouder (of uw ouders of andere kinderen) natuurlijk ook van harte welkom. De dienst zelf begint om 9:30 uur. De kinderen uit de groepen zitten Kerk.jpgdan allemaal bij elkaar, verdeeld over de banken die frontaal op de preekstoel staan.

Tijdens de dienst zal de dominee van deze gemeente, ds. E. Mijnheer, de dienst leiden en de onderdelen van de dienst aankondigen. We zullen samen (thema)liederen zingen en ook Psalmen. Er worden liturgieën uitgedeeld bij de ingang zodat iedereen kan meedoen. De dienst duurt ongeveer een uur. Er wordt een collecte gehouden t.b.v. St. HOE, hulp aan Oekraïne. Na de dienst zijn de kinderen de rest van de woensdag vrij.

Tijdens de dienst is er crèche voor de allerkleinsten, maakt u daar gerust gebruik van, u hoeft zich daarvoor niet op te geven. De crèche is te vinden in het verenigingsgebouw De
Ark, Keizerstraat 4. Heeft u nog vragen over deze dienst? Trek gerust een juf of meester aan de mouw: we beantwoorden uw vragen heel graag.

Copyright © cbsoene.nl