Thematisch_onderwijs2.png
In de afgelopen weken hebben we als team opnieuw een studiedag gehad. Zoals u weet zijn we bezig ons onderwijs te vernieuwen en willen we graag volgens een thema lesgeven. Thematisch werken heeft een aantal voordelen. De dingen die kinderen moeten leren over geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, biologie en andere zaakvakken worden meer vanuit één samenhangend thema aangeboden. Dat vergemakkelijkt het leren en maakt kinderen enthousiaster over wat ze leren. Ook is de manier waarop ze leren anders: de kinderen werken meer samen en leren meer vanuit interesse. Ook leren de kinderen op een andere manier dan alleen ‘uit het boekje’ en is er meer aandacht voor presenteren, samenvatten, verslaglegging en overleg. Dit thematisch onderwijs combineren we met het gericht uitbreiden van de woordenschat. Zo zorgen we er voor dat de woorden die we aanbieden veel meer betekenis voor kinderen hebben. We zorgen ook dat onze taallessen aansluiten bij de thema’s. Dus ‘ouderwets’ onderwerpen zoeken in een zin betekent in ons geval dat kinderen een tekst krijgen over het thema (krantenartikel, leesboek, studieboek) en dan halen kinderen uit die teksten de onderwerpen. Zo combineren we taaldoelen met het thematisch werken. Tijdens onze studiedag hebben we hier op geëvalueerd, hebben we onszelf weer nieuwe doelen gesteld en hebben we samen nagedacht over het huidige thema: VERANDEREN. We zijn enthousiast maar we beseffen ook dat het enorm veel werk is om alle lesstof op elkaar af te stemmen en alles van betekenis te laten zijn. Het is een intensieve maar interessante verandering.

Vlinders.jpg

Copyright © cbsoene.nl