Afbeelding7.jpg
Zoals gebruikelijk na elke schoolvakantie worden ook nu alle kinderen weer gecontroleerd op luizen. We vragen u vriendelijk om hier rekening mee te houden: geen staartjes, vlechtjes, gel enz., zodat de ‘luizenmoeders’ hun werk gemakkelijk kunnen doen.

Copyright © cbsoene.nl