Vorige week maandag 26 juni was de inspraakavond over de verkeersveiligheid van de gemeente Epe voor de dorpskern Oene. Het was een gevulde zaal met veel belangstellenden. In groepjes kregen we plattegronden van de dorpskern Oene en op een tweede kaart was iets meer uitgezoomd met daarop ook de buitengebieden. Als groepje konden we met stiften aangeven waar de knelpunten en zorgen liggen voor onze dorpskern. Bij bijna alle tafels zaten mensen die verbonden zijn aan onze school en op al die kaarten is onze school en de parkeerproblematiek aangegeven. Het signaal is op deze manier niet meer te missen voor de gemeente! De avond was positief van sfeer en het voelt gek: een gemeente die zoveel inspraak en input wil hebben vanuit de inwoners! We zijn benieuwd of het de gemeente Epe lukt om hiermee een compleet en zorgvuldig verkeersplan te maken waarin ook een goede oplossing voor onze school komt te staan!

Copyright © cbsoene.nl