Op woensdag 3 november gaan we als school naar de Hervormde Kerk om de dankdag voor gewas en arbeid te vieren. Het thema voor deze dienst is ‘Dankend doorgaan’.
Aan het eind van deze week krijgt u allemaal het gezinsdagboekje uitgereikt als extra aanvulling en voorbereiding op deze dag.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor Stichting Gave. Dit is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd.

Corona-beperkingen tijdens de dankdagdienst.
Hoewel we liever geen beperkingen willen hebben wij een dankdagdienst, denken we toch dat we ouders èn kinderen nog niet zó dicht opeen willen pakken in de kerkbanken. Daarom zorgen we ervoor dat de kinderen uit de hoogste groepen zich verdelen tussen de kinderen uit de laagste groepen. Op deze manier denken we dat elke leerling uit groep 2 en 3 een soort ‘eigen’ maatje heeft die de dienst meedoet. Het is deze keer dus niet de bedoeling dat ouders tussen de kinderen gaan zitten. Uiteraard bent u wel van harte welkom om de dienst bij te wonen.

De kinderen uit groep 1 zijn, zoals altijd, ook uitgenodigd om naar deze dienst te komen. We willen ook de allerjongsten graag betrekken bij deze feestelijke kerkdienst. Vanwege de Corona-dreiging willen we dit jaar aan de ouders van groep 1 vragen om met hun eigen kind in ‘het nieuwe gedeelte’ plaats te nemen en vanaf daar de dienst mee te maken. Als de Corona-dreiging helemaal weg is, kunnen ouders en kinderen uit groep 1 weer tussen de kinderen van de andere groepen zitten.

Copyright © cbsoene.nl