Vorige week werd er door het Reformatorisch Dagblad gevraagd of zij een interview mochten houden met ons over de nieuwe mondkapjesplicht voor groep 6 t/m 8. Klari Rorije en Elsbeth Huttinga gaven gehoor aan die vraag en hebben een leuk gesprek gehad met de journaliste. Ook waren er drie stoere kinderen die hun mening wel durfden te geven over de mondkapjes. Knap hoor! De volgende dag kwam ook de fotograaf om nog een mooie foto te maken van onze school. Dat bracht wel wat onrust teweeg: zo’n wild om zich heen foto-schietende persfotograaf! Gelukkig kon het Reformatorisch Dagblad alleen iets publiceren met de uitdrukkelijke toestemming van alle regiehouders/geïnterviewden/gefotografeerden en is het een enorm leuk stukje in de krant geworden! Leuk om op deze manier in de krant te komen! En tot onze verbazing werd in het tweede Kamerdebat van 1 december zelfs onze school nog aangehaald door minister Arie Slob. We zijn dankbaar dat de moeilijke discussie van Coronabestrijding niet ‘op het schooltoneel’ wordt uitgevochten. We vonden het artikel ook neutraal en vriendelijk geschreven. Uiteraard verschillende mensen in meningen en opvattingen van elkaar, maar het onderling respect voor elkaar zorgt ervoor dat het ‘leefbaar’ blijft. Het artikel in het RD is als bijlage bij deze Nieuwsmail gevoegd.

Copyright © cbsoene.nl