In de meeste gevallen gaat de ontwikkeling van kinderen goed en hoewel alle kinderen zich verschillend ontwikkelen, is er meestal geen redenen tot zorg. Toch kan die zorg er bijvoorbeeld wel zijn als uw kind extra zorg, aandacht of hulp nodig heeft in de ontwikkeling van leren, (samen)werken of bewegen. In dat geval wilt u graag weten wat de school hierin kan en of de school de juiste zorg voor uw kind kan bieden. Daarnaast kan het ook zijn dat het team niet de professionaliteit in huis heeft om ze zorg die uw kind nodig heeft te bieden. In die gevallen biedt het School Ondersteunings Profiel, kort gezegd het SOP voor duidelijkheid. In onderstaande SOP staat duidelijk beschreven waar het team in gespecialiseerd is, maar ook wat de grenzen zijn van onze zorg. In sommige gevallen is zorg op een naburige school beter geoganiseerd en is de huidige school niet de beste plek voor uw kind. En in sommige gevallen is de professie en de beschikbare hulpmiddelen en -tijd gewoonweg niet voldoende en kan bijvoorbeeld een onderzoek komen naar overplaatsing naar het speciaal onderwijs. In al die gevallen is het goed om te weten waar u aan toe bent. 

Lees HIER het SOP van onze school. 

 

Copyright © cbsoene.nl